ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001; üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Kuruluşlarda üretim ve diğer faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin tüm dünyayı etkilediği ve dünyanın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı, genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Artık dünya pazarlarında yer…

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır. Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve…

ISO 22716 KOZMETİK İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemde üretilmesi gerekir. Bu ürünlerde kalitede etkin ve güvenilir ürün demektir. Kozmetik gmp belgesi GMP (Good Manufacturing Practices) başka bir deyişle İyi üretim Uygulamaları bu ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder. Kozmetik ürünlerin üretiminde GMP uygulamaları yeni kozmetik yönetmeliği ile şart haline gelmiştir. ISO…

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüz iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, ayni sektördeki kuruluşların sayesinin artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve değişmesi işletmelerin islerinin zorlaşmasına sebep olmuş, müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmeleri, bulunduğu sektörde ayakta durabilmeleri, marka oluşturmaları, marka değerlerini korumaları ve marka değerini yükseltme hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmeleri mevcut müşterilerini elinde tutmak…

OHSAS 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 45001 Sistemi, kuruluşta uygulanan sağlık ve güvenlik sisteminin referans standartla karşılaştırılıp uygun görüldüğünü ispat eder. ISO45001 sertifikası, kurum çalışanlarının sağlıklarının korunması amacıyla önceden önlem aldığınızı ortaya koyar. OHSAS 45001 Sistemi Standardı; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, iş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için sağlanması…

ISO 22000 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin şartlar, olan ISO 22000 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (Catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Sartlarını…

TS EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde tüm tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri beklentilerini karşılayabilmek, verimliliklerini arttırabilmek ve yasal bir güvence oluşturabilmek için kalite sistemi kurmak ve bu kalite sistemini belgelendirmeyi hedeflemektedirler. TS EN ISO 13485 standardına göre kalite sistem belgelendirmesi, tıbbi cihaz üreticilerinin ürünleri üzerinde CE işaretini kullanabilmeleri için bir adımdır. TS EN…

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına…

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TURKAK AKREDITE KALITE BELGESI Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her gecen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her gecen gün daha ustun nitelikli olmaktadır. Müşteriler…